Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi

Prodlužování

def1.jpg (8240 bytes)Prodlužování je jedním z úkonů, se kterým se setkáte velice často. Při prodlužování se délka polotovaru zvětšuje a průřez se současně zmenšuje. Udeří-li se na čtyřhranný polotovar položený na dráhu kovadliny kladivem, stlačí se jeho výška a současně se pod úderem zvětší šířka i délka, jak je patrné z obrázku. Při prodlužování usilujeme o co největší zvětšení délky za současného zachování (v některých případech i zmenšení ) šířky. Znamená to, že máme zájem, aby prodlužovací efekt úderů kladiva byl co největší. Toho se dosáhne použitím zaoblené, úzké plochy kolmé na směr prodlužování. Nejúčinnější je použití zaoblené ho prodlužovacího kladiva, na které pomocník přitlouká velkým kladivem (jednostranné prodlužování), kdy materiál leží na dráze kovadliny, nebo ještě lépe, materiál je položen   na oblou babku a současně pomocník přitlouká na prodlužovací kladivo. Pro oba způsoby potřebujete však další ruce, tedy pomocníka. Jestliže jej nemáte, lze prodlužovat na hraně kovadliny - materiál je položen šikmo na hranu, nebo na oblém rohu kovadliny. Účinek prodlužování na hraně je větší, ale spodní plocha je deformována vruby, které je potřeba následně vyhladit. Prodlužování na oblém rohu je pomalejší, ale výsledek je mnohem vzhlednější.

prodluzovani_obou.jpg (12720 bytes)    prodluzovani_hrana.jpg (13557 bytes)    prodluzovani_roh.jpg (14209 bytes)

Okoukal a s úspěchem používám následující postup: Ohřátý materiál (tyč, nebo polotovar) držím v kleštích v levé ruce (delší tyč  v ruce) a stojím tak, že kovadlinu mám po pravém boku. kulatý roh mám tedy před sebou, materiál leží kolmo přes roh. jsem pravák, takže kovu pravou rukou a používám asi dvoukilové kladivo  na krátkém topůrku. Kladivo je hodně opoužívané a má tak mírně zaoblenou plosku. Materiál při prodlužování otáčím o 90° aby nedošlo ke zploštění (není-li to zrovna potřeba). Na dráze vyrovnám případné prohlubně.

Až se k tomu dostanu, zkusím popsat a nafotit "udělátko pro jednoho", které lze použít i na prodlužování. Američané tomu říkají spring swage - pérová zápustka. Princip je v tom, že obě potřebné části - spodní a dolní oblý nástroj jsou spojeny plochou pružinou, nebo se pohybují ve vodicí kolejnici.

Zpět na stránku Jak postavit kovárnu

Zpět na stránku Základní postupy