Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi

Tabulky teplot

Odhad teploty zpracovávaného materiálu je základem úspěchu jak při vlastním kování, tak při následných operacích, jako je  kalení a popouštění. Přesné měření optickými nebo elektronickými přístroji je pro nás asi nedostupné. K hrubému odhadu teploty poslouží následující teplotní tabulky.

Přestože některé barvy v tabulkách jsou zdánlivě stejné, jedná se o zcela rozdílné rozsahy teplot. Obě tabulky platí pro ocel, zvláště teploty žíhání !

V první tabulce - Teploty ohřevu - jsou barvy kterými "svítí" ohřívaná ocel ve výhni, ve druhé tabulce -Teploty žíhání - jsou barvy  při žíhání, kterými "nabíhá" obroušený povrch oceli. Jedná se o tenkou průhlednou vrstvičku oxidů, která se vytváří na čerstvě obroušeném povrchu oceli při ohřevu na vzduchu, vnějším, nebo (při popouštní) vnitřním teplem. Časem doplním nějakou fotografii.

 

Teploty ohřevu Teploty žíhání

teploty_ohrev1.jpg (15010 bytes)

1250 - 1350°C bílá teploty_zihani1.jpg (20232 bytes) 330°C šedá
1150 - 1250°C světle žlutá 320°C šedomodrá
1050 - 1150°C tmavě žlutá 310°C světle modrá
880 - 1050°C žlutočervená 300°C chrpově modrá
830 - 880°C světle červená 290°C tmavě modrá
800 - 830°C světle třešňově červená 280°C fialová
780 - 800°C třešňově červená 270°C purpurově červná
750 - 780°C tmavě třešňově červená 260°C hnědočervená
650 - 750°C tmavě červená 250°C hnědožlutá
580 - 650°C hnědočervená 240°C tmavě žlutá
520 - 580°C černohnědá 230°C žlutá
220°C slámově žlutá
210°C bíložlutá
200°C žádná

Kovací teploty

Nejvyšší teplota ohřevu nesmí překročit určitou výši, aby se ocel nepřehřála, nebo nespálila. Kovací teploty volíme podle druhu oceli v rozmezí uvedeném v následující tabulce. Teplotu pro kování volíme co nejvyšší, aby přetvárný odpor oceli byl co nejmenší. Na vysokou teplotu neohříváme ocel zbytečně dlouho, aby se nezvyšoval opal oceli.

Při kování za nízkých teplot dochází k jejímu zpevňování (stlačování zrn - krystalů ze kterých je ocel složena). Při zpevňování ale ocel křehne, proto kování za nízkých teplot nese s sebou i riziko popraskéní, odštípnutí, nebo vzniku trhlin, zvláště pak u ocelí s vyším obsahem uhlíku a legovaných nástrojových ocelí. Toto deformační zpevnění je možno odstranit žíháním (350 - 450°C), při kterém dochází k rekrystalizaci oceli a jejímu opětovnému změknutí. Technologický postup záleží na účelu k jakému je výrobek určen.

Uhlíková ocel do 0,2% C 1280 až 800°C
Uhlíková ocel do 0,4% C 1250 až 800°C
Uhlíková ocel do 0,6% C 1190 až 800°C
Uhlíková ocel do 1% C 1100 až 800°C
Uhlíková ocel nad 1,2% C 1050 až 800°C
Slitinová chromová nebo chromnilková ocel 1250 až 850°C
Rychlořezná ocel 1200 až 900°C
Ocel s vysokým obsahem chromu (14% Cr) 1110 až 750°C
Nerezevějící ocel 18/8 1150 až 900°C
Manganová ocel (12% Mn) 950 až 850°C
(podle F. Drastíka, Volné ruční kování)

 

 

Zpět na stránku Jak postavit kovárnu

Zpět na stránku Základní postupy