Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi


Probíjení


sekani1.jpg (10118 bytes)Na rozdíl od vrtání, se dá v kovárně do materiálu udělat otvor prakticky libovolného tvaru. Záleží jen na tvaru nástroje - průbojníku. Probíjení je na rozdíl od vrtání téměř bezztrátové, množství materiálu, které odpadne je mnohem menší, než objem otvoru. Vyseknuté části vidíte na obrázku vlevo.

Průbojníky jsou buď nástroje na násadě, nebo bez ní  a používají se k děrování materiálu za tepla. Tomuto účelu musí odpovídat i materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Většinou tedy kalená uhlíkatá ocel, nebo legované nástrojová ocel určená pro práci za tepla.

Tvar průbojníku se určuje podle požadovaného tvaru otvoru (většinou kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný...) pro každý tvar budete tedy potřebovat jiný průbojník. Velikost otvoru se dá po probití upravit ještě kalibrováním - protažením kalibrovacím trnem.

Pracovní část průbojníků se kalí a popouští. Pracovní hrana musí být ostrá, aby materiál řezala. Směrem k násadě se průbojník rozšiřuje, aby jej bylo možno vytáhnout z probíjeného otvoru.

Před probíjením za tepla je dobré si rozměřit v klidu a za studena materiál a důlčíkem naznačit místa, kde budeme probíjet - pomůže to při nasazení průbojníku když už je materiál ohřátý. Jak jsem se už zmínil, při probíjení jsou ztráty materiálu menší, než jeo objem otvoru, znamená to, že většina kovu je při první fázi probíjení vytlačena do stran. Tím dochází k mírné příčné i podélné !!! deformaci. Pokud jsou otvory velké a je jich několik za sebou, může tedy dojít i k prodloužení probíjené tyče. 

Průbojnice je deska, nebo vložka do kovadliny s otvory, na kterou se pokládá materiál v poslední fázi probíjení.  Nahrazuje probíjecí desku (většinou nedostupnou). Nahradil jsem ji kusem 200 mm traverzy s vyvrtanými otvory. (na obrázek jsem zapomněl)

   

Tři ruce jsou při probíjení téměř nutností. Máme-li pomocníka, pak je to jednodušší. kovář drží materiál a průbojník a pomocník přitlouká.  Pokud
pomocníka nemáme, musíme si pomoci nějakou mechanickou náhradou, která podrží materiál na dráze kovadliny (najdete na stránce Pro jednoho).

Materiál, který děrujeme bude většinou plochá tyč, pásovina a podobně (alespoň o takovém materiálu tady píši). Ohříváme v místě probíjení na kovací teplotu tak, aby se prohřál v celém objemu - platí to zvláště pro velké průřezy a materiál s vyšší pevností (výroba nástrojů)

1. Fáze

Ohřátý materiál položíme na dráhu kovadliny, nasadíme průbojník a silnými údery na průbojník jej zatlačíme do materiálu na sílu blány (prakticky na celou tloušťku materiálu). Průbojník má kuželovitý tvar, aby jej bylo možno vyjmout. Při probíjení silnějšího materiálu je dobré po prvním úderu průbojník nadzvednout podsypat trochou uhelného prachu (vytvoří separační vrstvu a průbojník se snáze vytáhne).

Ihned po vytažení průbojník ochladíme ve vodě

2. Fáze

Probíjenou tyč otočíme prohlubní dolů, položíme na dráhu kovadliny, nebo na průbojnici a co nejpřesněji nasadíme průbojník proti již vytvořenému otvoru.
Právě to přesné nasazení je kámen úrazu (zvlášť u hranatých otvorů). Pokud pracujeme rychle, pomůže k rychlému nalezení správného místa tmavší barva na nejtenčím místě - rychleji vychladlo po vytažení průbojníku - ale rychle se zase prohřeje.
Průbojníkem pak jedním nebo dvěma údery snadno "vystřihneme" tenkou blánu. Máme-li průbojnici, můžeme kuželovitým průbojníkem i trochu zvětšit velikost otvoru (roztáhnout)
Otvor má kuželovitý tvar podle tvaru průbojníku.

3. Fáze

Na požadovanou velikost otvor kalibrujeme protahovacím trnem. Před kalibrací doporučuji případné prohnutí a deformace vzniklé při probíjení srovnat kladivem.  Při kalibraci je trn v těsném kontaktu s materiálem a ten rychle chladne. Pokud jsme tedy nepracovali dost rychle, bude lepší tyč v místě otvoru znovu ohřát (studená ocel ztratí plasticitu, začne se trhat). 


Zpět na stránku Jak postavit kovárnu


Zpět na stránku Základní postupy