Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi

Osazování

def1.jpg (8240 bytes)osazeni_1.jpg (21002 bytes)

Termín   osazování používáme tam, kde se na konci výkovku - tyče vykove jiný tvar, menšího průřezu, než měl původní materiál. Obecně řečeno, lze osadit jakýkoliv průřez (čtvercový, obdélníkový, kruhový) na jakýkoliv jiný (čtvercový, obdélníkový, kruhový)

Osazení může být jednostranné - jedna strana (plocha) zůstává nezměněná, nebo oboustranné - osazují se obě protilehlé strany (plochy) tyče.

Bez pomocníka, nebo pomůcek, které ho nahradí, může kovář udělat pouze jednostranné osazení. Materiál se položí na hranu kovadliny tak, aby osazovaná část ležela na dráze a údery kladiva se osadí na požadovanou tloušťku. Při práci s pomocníkem držíme v levé ruce materiál položený na dráze kovadliny a druhou rukou nasadíme osazovací kladivo na tu část materiálu, která má být osazena. Pomocník přitlouká velkým kladivem na osazovací kladivo. Oboustranné osazení je kombinací obou popsaných postupů. Materiál je položen na hraně kovadliny (nebo ploché babce, jako na obrázku vlevo a osazovací kladivo je nasazeno svrchu. (trochu šroubovaný popis, ale ve skutečnosti to tak složité není)

 

def1.jpg (8240 bytes)osazeni_1.jpg (21002 bytes)

  Přechod mezi oběma částmi, který takto vznikne není příliš vzhledný a proto je dobré vytvarovat přechod ještě před osazením. Naseknutí sekáčem vytvoří ostrý přechod, použití oblíku (kladiva s oblým, půlkulatým nosem - obrázek vpravo) vytvoří přechod o tvaru odpovídajícím tvaru použitého nástroje. Při oboustranném osazování nasekáváme z obou stran.

Osazení ze všech stran (vytvoření čepu) je nejlepší udělat tak, že se osadí oboustranně v jednom a potom ve druhém směru.

Pokud má být osazeno na kulatý tvar, osadí se nejprve na čtyřhran, ten potom položením na hranu překováme na osmihran a následně zakulatíme. Zakulacování se budu věnovat později. Udělal jsem si na to pomůcku, která umožní provést to bez pomocníka.

Pokud potřebujeme osazením vytvořit výkovek (osazenou část) přesného tvaru a délky, je nutné vypočítat předem velikost části materiálu, kterou budeme osazovat. Vycházíme z předpokladu, že při osazování zůstane zachován objem kovaného materiálu, ale změní se jeho průřez (tvar) a délka.

Teď bude krátká vzpomínka na školní léta a matematiku. Předchozí předpoklad zachování objemu před a po osazování vyjádříme rovnicí, která platí obecně pro všechny zmíněné případy pro plochu průřezu (S) a délku (l). pozn. malé L

S1 x l1  =  S2 x l2

Pro tyč čtvercového průřezu, o hraně a je   S  =  a2

Pro  pro  plochou tyč obdélníkového průřezu o hranách a, b je S  =  a x b

Pro tyč kruhového průřezu o průměru d (poloměr r = d / 2) je S p x r2  tedy  přibližně S 0,8 x d 2

 

osazeni_ctverec.jpg (12137 bytes)  Pro osazení čtvercové tyče o hraně a1 na čtvercovou tyč o hraně a2 a požadované délce l2 bude potřeba délka l1 , kterou musíme osadit.

 

l1   = l2  x   a22   / a12  

 

 

osazeni_kruh.jpg (11799 bytes)Pro osazení čtvercové tyče o hraně a1 na tyč o kruhovém průřezu o průměru d a požadované délce l2 bude potřeba délka l1 , kterou musíme osadit.

 

l1   = 0,8 x l2   x  d2   / a2  

 

 

Tolik nezbytná trocha matematiky, pro ty kteří si budou chtít vypočítat, jak velkou část materiálu je nutno kovat. Pro ty, kteří mají k matematice odpor dodávám, že to počítat nemusí. Jen  jim občas kousek bude chybět, nebo ho budou muset odseknout.

Zpět na stránku Jak postavit kovárnu

Zpět na stránku Základní postupy