Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi

Výroba kleští

Kleště jsou jedním ze základních nástrojů kováře a byl to jeden z prvních nástrojů, k jehož výrobě jsem se odhodlal. (podle toho ty první vypadaly) 

Našel jsem několik návodů na výrobu různých druhů kleští. Popsaná a nafotografovaná výroba je podle knihy F. Drastíka Volné ruční kování. Návod jsem si trochu upravil podle svých možností a schopností. Na tomto místě se upřímně omlouvám panu Habermannovi, který ve svých kurzech učí výrobu nástrojů za to, že jako amatér tady popisuji svůj výtvor, který není zrovna výstavní. (učil jsem se to sám)

Nejprve vysvětlení pojmů, které jsou na obrázku: 
čelist         část kleští, která svírá materiál
zámek      kloub, kterým jsou obě části spojené
kleština    rukojeť kleští
Při výrobě se vychází z tyče o čtvercovém průřezu o hraně, která odpovídá velikosti zámku. já jsem použil tyč 16x16 mm (je to málo, ale větší jsem pro výrobu neměl). Materiál pro výrobu kleští musí být nekalitelný, s nízkým obsahem uhlíku, aby při práci nedošlo k náhodnému zakalení a zkřehnutí kleští. 

Tyč se založí do ohně a nasekne se šikmo, při uvedeném průřezu asi 3 cm od konce. Délka potřebná pro vykování čelistí se dá vypočítat. (viz Základní postupy). Doporučuji naseknout méně než do poloviny, jinak  může dojít ke zbytečnému zmenšení průřezu  tyče (je to vidět na jedné z následujících fotografií)

Osadí se na poloviční výšku v místě zámku. Máte-li pomocníka, použijte osazovací kladivo, ale pokud jste sami, chybí vám další ruce. Proto jsem osazoval obráceně, naseknutou stranou dolů, šikmo, pod úhlem záseku na hranatém rohu kovadliny. 
Osazuje se na poloviční výšku, v mém případě na 8 mm.
Při osazování se zvětší šířka, pro tento účel je to spíše výhoda, získáte zámek o větším průměru.
Tyč se otočí o 90° a osadí se čelist. 
V ose čelistí jsem oblým kladivem vytvořil drážku a sekáčem záseky, které zlepšují držení materiálu pro kování.
Pro osazení kleštiny se udělá zásek, který vyznačí velikost zámku. 
Kleština se osadí a prodlouží. Kupodivu to mi dalo nejvíce práce a zatímco vykování čelistí a zámku je otázkou několika minut, s prodlužováním kleštiny jsem se zlobil mnohonásobně déle. Nejvíce se mi osvědčilo prodlužování na kulatém rohu kovadliny. Kleština se vyrovná a vyhladí. 

Zámek by měl mít kruhový tvar, proto se po osazení vyková na hraně kovadliny.

Děruje se zámek - zkusil jsem jak průbojník, tak vrtačku (pravda, není to moc kovářské).

Kleština se vykove na patřičnou délku a zakulatí se pro lepší držení. 

Obě poloviny kleští se vykovou stejné !! a slícují se dohromady (svrtával jsem je najednou) plochy zámku se případně srovnají pilníkem, aby dosedaly na sebe.

Při nýtování se nahřeje nýt pouze na volném konci a obě poloviny se snýtují tak aby se volně pohybovaly. Vyplatí se je rozhýbat, dokud je nýt ještě žhavý.
pokud čelisti nebo kleštiny po snýtování nesedí, dají se po ohřátí ve svěráku upravit do správné polohy.

Kleště by měly mít čelisti takového tvaru, aby odpovídal rozměrům a tvaru drženého materiálu, to znamená při sevření materiálu musí být možné kleštiny pohodlně držet rukou a materiál musí pevně sedět v čelistech. Podle průřezu materiálu se mění i tvar čelistí.

Zkoušel jsem vykovat čelisti pro čtvercový průřez tyče, ale nebyly dost pevné - zvolil jsem pro výrobu kleští  příliš tenký výchozí materiál 

Mají-li být kleštiny dlouhé, zdá se být jednodušší vykovat pouze část kleštiny za zámkem a zbývající část přivařit. Se svařováním v ohni ale nemám vůbec žádné zkušenosti, tak možná příště. 

Zpět na stránku Výroba nářadí

Zpět na stranu Jak postavit kovárnu