Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi


Kroucení - torzírování II

  zatepla_tvar_2.jpg (34096 bytes)

Zkusím navázat na předcházející povídání o torzírování.

Jednoduchou šrobovici, kterou získáme kroucením za tepla je možno vylepšit tak, že podélně nadrážkujeme tyč v celé délce kroucení a pak teprve za tepla kroutíme. Výsledný závit působí bohatším dojmem.
Zkusil jsem zatím jen jednu podélnou drážku na každé strane tyče. K drážkování použijeme sekáč pro sekání za tepla a postupně na všech čtyřech stranách vykoveme za tepla drážku do hloubky asi 1/10 až 1/5 síly materiálu. Při drážkování postupujeme tak, že sekáč klademe mírně šikmo k povrchu a po každé ráně ho popotáhneme v drážce asi o polovinu délky záseku. Sekáč  tak vedeme ve stopě, aby drážka byla souvislá a rovnoměrná.  Po vykování drážky srovnáme případné prohnutí tyče, otočíme a drážkujeme další stranu. Je dobré mít sekáč se zakulacenými rohy, nenechává  pak stopy po jednotlivých úderech.Diamant - diamond twist

Zkusme tomu říkat diamant, překládat o jako diamatový zkrut mi přijde hrozné. Našel jsem návod už asi před rokem, ale připadalo mi to hrozně složité a hlavně neproveditelné bez pomocníka.  Poprvé jsme se do toho tedy pustili ve dvou,  pak mi nezbylo nic jiného, než si vyrobit "třetí ruku" a pokusit se o to sám (no přiznám, že první dva pokusy jsem zahodil), ale nafocený postup je udělán opravdu jen s pomocí té "třetí ruky" (nejdete ji v  sekci Pro jednoho).

Postup je vlastně jednoduchý:

  • Vykoveme podélnou drážku na každé straně, v délce předpokládaného kroucení - maximálně tak 15 cm (kroutit se musí na jeden ohřev a v normální výhni se o moc delší část nedá prohřát) - je dobrá si konce drážek předem naznačit důlčíkem
  • Tyč upneme za tepla do svěráku (na začátku kroucené části), na druhý konec (tedy tam, kde má kroucení končit) nasadíme vratidlo a kroutíme za tepla tak, aby stoupání závitů bylo stejnoměrné a asi pod úhlem 45°.
  • Kroucenou část překováme opatrně zpět do  původního čtvercového průřezu.  Kováme kladivem s rovnou ploskou, takaby byl závity co nejméně deformované. Hrany po překování musí být ostré.
  • Stejným způsobem jako na začátku podélně drážkujeme.
  • Rovnoměrně ohřejeme, upneme do svěráku a nasadíme vratidlo tak, jako při prvním kroucení a opatrně roztáčíme proti směru původních závitů. Roztočíme zpět jen tak aby jehlany měly podélnou úhlopříčku ve rovnoběžnou s osou tyče.
Tou zmíněnou "třetí rukou" je držák, který  ke dráze kovadliny přitiskne kovaný materiál a uvoní levou ruku pro držení nástroje (sekáče,...) V době, kdy píši tento postup, mám sice připravené obrázky, ale na stránku se "třetí ruka" dostane o pár dní později.

   
   

Rady na závěr:

Postup je snad dobře patrný z fotografií. Výsledek mohl být možná lepší, ale po každé operací jsem musel odhodit kladivo, udělat dva snímky a pak pokračovat dál.  Postup sám o sobě vyžaduje několik ohřevů ( díky fotografování jich bylo mnohem víc),  je potřeba ohřívat s rozumem, opatrně, ale rychle, aby se materiál přiliš neopaloval. Na konečném výsledku je to pak znát. Kované drážky musí být stejnoměrně hluboké (na všech stranách a při obou fázích drážkování), jinak jsou "krystaly" křivé (při kroucení zpět se zdeformují).  Úhel (strmost) závitů chce odzkoušet, já jsem kroutil tak asi do již zmíněných 45°.

 Zpět na stránku Jak postavit kovárnu


Zpět na stránku Základní postupy