Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi

Literatura

Knihy v češtině

Semerák G., Bohmann K.: Umělecké kovářství a zámečnictví, SNTL 1979
Spousta fotografií starých kovářských prací a základní  kurs technologie uměleckého kovářství, včetně vyobrazení a pojmenování kovářského nářadí
Drastík F.: Kovářství, Kurs technických znalostí sv 23, cca rok 1971
Prakticky celá kniha je o strojním kování, příslušném vybavení a strojích
Drastík F.: Volné ruční kováníí, Kurs technických znalostí sv 127,  1967
Příruční učební text, stručný popis technik kování a výroby některého nářadí. Kniha je pojatá jako učebnice a je hodně věnována praktické stránce.
Baumgartner J.: Umělecké zámečnictví 215 stran, SNTL 1961

Průřez uměleckým kovářstvím ve vztahu k jednotlivým architektonickým stylům, se spoustou fotografií, nákresů a návodů. Opět krátký kurs kovářských technik. Jazyk knihy je poplatný době vzniku, téměř násilně používá autor "zámečnictví" místo "kovářství", ale jinak je velice dobře zpracovaná.
Frolec I.: Kovářství, 164 stran, Grada 2004
ISBN 80-247-0611-3

Kniha, která představuje kováství jako staré řemeslo. Velká část je věnována  historii - od archeologických nálezů až po nedávnou minulost. V knize je stručný přehled základních kovářských technik s řadou obrázků (většinou přejatých ze starší literatury)
K.Goňa, P.Révay, Š. Vondruška : Umělecké kovářství, 204 stran Grada 2005 ISBN 80-247-0918-X

Kniha představující tradiční i současné umělecké kovářství s řadou barevných fotografií. Opět obsahuje kurs kovářských technik, včetně fotoseriálů a popisu některých postupů.

Knihy v angličtině a němčině

Bealer Alex W.: The Art of Blacksmithing, 1969 a 1976,
ISBN 0-7858-0395-5

400 stran a 500 obrázků od kovářského mistra žijícího na přelomu předminulého století (19./20.) - něco jako učebnice
Schmirler Otto: Werk und Werkzweug des Kunstschmieds , 1981
ISBN 3-7031-0529-1

fantastická kniha o nářadí. 600 vyobrazení různých nástrojů a tvarů, které jimi lze vytvořit (doporučuji všem, kdo si dělají nástroje)
G.F Dixon.: A Blacksmith's Craft,  The legacy of Francis Whitaker, Vol.1, 2004
ISBN 0-9707664-7-5

Odkaz starého kováře, sepsaný jedním z jeho žáků. Nádherná kovářská učebnice popisující nářadí, základní operace, postupy.  Škoda, že jsem na ni narazil až teď.  Doporučuji každému kdo začíná !
Alfred Habermann: Schmied und Gestalter Blacksmith and Designer
Verlag Hephaistos1999
ISBN 3-931951-08-1

Alfreda Habermanna netřeba představovat, kniha obsahuje průřez jeho tvorbou - 200 kreseb a fotografii. Doprovodný text je dvojjazyčný, v němčině a angličtině.



Knihy na internetu v angličtině

Books
Přehled knih věnovaných kovářství, podkovářství, a zbraním. Jsou zde uvedany plné názvy, autoři a vydavatelství a krátký obsah. Kde je k dispozici je i ISBN kod.

v sekci Free Online Books jsou odkazy na 4 nascanované knihy - stahují se ve formě obrázků - po stránkách !!!!,
Kdo je připojen přes modem, nechá tam mládí. Prošel jsem zběžně  první dvě, všechny jsou si dost podobné, tak jako třetí kniha - viz následující odkaz

Balcksmith Practice, EM 862, War Department Education Manual
Kniha z roku 1939 převedená do elektronické podoby, je v HTML podobě - tak trochu učebnice základů kovářství



Uvítám informace o dalších knihách, případně je koupím





Zpět na stránku Jak postavit kovárnu


Zpět na stránku Amatérský kovář